Spanyolul lenni

A SER igével álló melléknév mindig lényegi tulajdonságot jelöl, az ESTAR igével álló melléknév pedig saját benyomáson alapuló, nem lényegi tulajdonságot, valamilyen állapotváltozást fejez ki. A legfontosabb dolog amit meg kell figyelnünk és jegyeznünk, hogy a két létigével - SER, ESTAR - két különböző dolgot fejezhetünk ki. 

          Ana es lista.                      Ana está lista.

                   Anna okos.                            Anna készen van (pl. a munkájával, indulásra kész)

          Paco es bueno.                  Paco está bueno.

                   Paco jó. (rendes)                   Paco jól van. (közérzet, kinézet)

          Eva es alegre.                   (Hoy) Eva está alegre.

                   Eva vidám (mindig)                Eva (ma) vidám. 

          El hielo es frío.                  El café está frío.

                   A jég hideg.                          A kávé hideg. (kihült) 

Ezek helyes használata gyakran bonyodalmat okoz, ajánlott kellő időt rászánni a gyakorlásra és a következő pár dologra figyelni, ami segíthet eloszlatni a felhőket a spanyol "lenni vagy nem lenni" dilemma felett. Csak türelem.... :) 

Ne feledkezzünk meg a két ige helyes ragozásáról sem! (kijelentő mód, jelen idő)

estar_ser_kijelento_mod_jelen_ido.jpg

Lássuk csak, mikor is használjuk a SER létigét

   - név:                                Soy Ramón. - Ramón vagyok. // Quién eres? - Ki vagy?

   - foglalkozás:                    Eres cocinero. - Szakács vagy. // Soy profesor. - Tanár vagyok.

   - származás,eredet:         Somos españoles. - Spanyolok vagyunk.           

                                          Soy de Hungría. - Magyarországi vagyok.

   - állandó tulajdonság:       Sois atractivos. - Vonzóak vagytok. // Es de color rojo. - Piros színű. //

                                           Soy alto. - Magas vagyok.

   - valami anyaga:                La mesa es  de madera. - Az asztal fából van. 

   - mennyiség, ár:                El billete de metro es 1€. - A metrójegy 1€.

   - időpont, nap, hónap...:     Es el siete de mayo. - Május 7-e van. // Es primavera. - Tavasz van.

   - birtoklás:                       El libro es de mi hermano. - A könyv a testvéremé.

A felsoroltak alapján látható, hogy a SER ige általában állandóságot fejez ki, a dolgok természetében rejlő tulajdonsgot, valamint állandó tényeket jelöl. Személytelen szerkezetekben is gyakran előfordul. (es posible - lehet // es necesario - szükséges)

Valamint még ezekben az esetekben is segítségünkre van:    

   események, ünnepségek  helyszínének leírásakor:

            La conferencia es en un hotel. - A konferencia egy hotelben van.

            La fiesta es en casa de mi amiga. - A buli a barátnőmnél van.

tanulj-konnyen-spanyolul-dalszovegekkel-blog.jpg

Folytassuk az ESTAR létigével, amit a következő esetekben használunk:

Közelebbről meghatározott személyek  vagy dolgok hollétének a jelölésére használjuk.

1. A mondat alanya lehet tulajdonnév, személyes névmás, határozott névelővel, birtokos-, mutató névmással álló köznév... Tehát, a tárgyak, személyek helyzetének meghatározására szolgál, ha a főnév előtt:

    - tulajdonnév,

          Budapest está en Hungría.Budapest Magyarországban van. //Dónde está Madrid? -Hol van Madrid?

    - személyes névmás (yo, tú, él, ella, usted, nosotros...)

          Ella tampoco está en casa.- Ő sincs otthon. (nőnemű)

    - határozott névelő (el, la, los, las)

          La silla está al lado de la mesa. - A szék az asztal mellett van.

    - birtokos névmás (mi, tu, su, nuestro, vuestro, su...)

          Mi amigo está en Sevilla. - A barátom Sevillában van.  

    - mutató névmás (este, ese, aquel...) áll.

      Ese bolígrafo está debajo del papel. - Az a toll a papír alatt van. 

2. Az estar igével melléknév vagy melléknévi igenév is állhat. Ilyenkor személyek, tárgyak állapotának, átmeneti, pillanatnyi tulajdonságainak leírására használjuk:

      Estamos cansados. - Fáradtak vagyunk.

      (Yo) estoy enfadado.  - Mérges vagyok.

      El vaso está roto. - A pohár eltörött.

De ne feledkezzünk meg az HABER igéről sem, mely a (német ‘es gibt‘ és az angol ‘there is / there are‘) spanyol megfelelője.

Fontos, hogy a haber mint létige valamennyi igeidőben csak Esz/3. személyben fordul elő, azaz jelen jelen idejű alakja: HAY. Az estar igével ellentétben közelebbről nem meghatározott személyek, dolgok létezésére, hollétére utalunk a hay ige használatával. 

Létezés,térbeli elhelyezkedés kifejezésére használjukha a főnév előtt: 

    - határozatlan névelő (un, una, unos, unas) áll,

          Hay un libro en la mesa. - Van egy könyv az asztalon.

    - tőszámnév (uno, dos, tres....) van,

          Hay dos bolígrafos en mi bolso. - Két toll van a táskámban.

    - határozatlan számnév (poco, mucho, alguno, ninguno...) áll,

          Hay muchos libros en la estantería. - Sok könyv van a polcon.

    - semmi sincs.(Ø)

          Hay flores en la mesa. - Virágok vannak az asztalon.

Címkék: nyelvtan, espanol